Otpadne vode se izlijevaju direktno na popularnu Ao Nang plažu1