Bangkok – Chumphon transferi

Na tablici u nastavku pronaći ćete većinu linija za ova 2 odredišta u oba smjera s odgovarajućim voznim redom i cijenom. Tablica vam može poslužiti kao okvirna informacija o cijeni i voznom redu, a klikom na more info imate mogućnost kupiti karte na vanjskoj stranici 12go.asia

Bangkok – Chumphon (Koh Tao)

Bus Bangkok - Chumphon ฿ 403–890 6h 30m – 9h 20m
 •   Express 09:00, 12:00, 19:00, 20:00, 21:00
 •   VIP 24 19:30, 22:00
 •   VIP 22:00
 •   Express 07:50, 08:25, 10:00, 12:20, 14:00, 19:50, 20:25, 21:30, 22:00
 •   Normal 21:30
 •   VIP 24 19:50, 20:25
 •   VIP 19:50, 20:25, 22:00
 •   Standard AC 07:00, 20:00
Train Bangkok - Chumphon ฿ 297–1,684 6h 36m – 10h 30m
 •   2nd Class AC seats only 08:05, 22:50
 •   2nd Class Fan seats only 07:30, 07:50, 13:00, 17:35, 19:30, 19:50
 •   2nd Class Sleeper AC 14:45, 15:10, 15:35, 17:05, 17:35, 18:30, 19:30
 •   1st Class Sleeper 14:45, 17:05, 19:30
 •   2nd Class Ladies Only 15:10
 •   2nd Class Sleeper Fan 15:35, 17:35, 18:30, 19:30
 •   2nd Class AC seats only 11:55, 12:20, 12:45, 13:10, 13:30, 21:56, 22:27, 22:51, 23:16, 23:31
 •   Class 3 AC 21:55, 22:20, 22:45, 23:10, 23:30
 •   2nd Class Fan seats only 19:00, 19:20, 19:50, 20:20, 20:25, 20:40, 20:55, 21:05, 21:35, 22:30, 22:55
 •   2nd Class Sleeper AC 00:05, 00:15, 00:44, 02:00, 02:06, 02:34, 18:05, 18:10, 18:30, 19:00, 19:20, 19:30, 19:50, 20:05, 20:10, 20:25, 21:05, 21:10, 21:30, 21:50, 22:05, 22:25, 22:45, 23:10, 23:15, 23:50, 23:55
 •   1st Class Sleeper 00:05, 02:00, 02:34, 20:10, 21:10, 21:50, 22:25
 •   2nd Class Ladies Only 02:00
 •   2nd Class Sleeper Fan 00:15, 00:44, 19:00, 19:20, 19:50, 20:25, 21:05, 21:30, 22:05, 22:45, 23:10, 23:15, 23:50, 23:55
 •   Class 3 Fan 07:00
Flight Don Mueang Airport - Chumphon ฿ 1,132–1,599 1h – 1h 30m
 •   Economy 06:30, 17:05, 17:15, 19:10
 •   Economy 08:05, 18:40, 19:15, 20:40

Chumphon – Bangkok

Bus Chumphon - Bangkok ฿ 403–724 6h 20m – 9h 20m
 •   Express 07:50, 08:25, 10:00, 12:20, 14:00, 19:50, 20:25, 21:30, 22:00
 •   Normal 21:30
 •   VIP 24 19:50, 20:25
 •   VIP 19:50, 20:25, 22:00
 •   Express 09:00, 12:00, 19:00, 20:00, 21:00
 •   VIP 24 19:30, 22:00
 •   VIP 22:00
 •   Economy 19:00
Ferry Chumphon - Bangkok ฿ 500 7h 30m
 •   Night Ferry 13:30
Train Chumphon - Bangkok ฿ 180–1,512 6h 5m – 10h 40m
 •   Class 3 AC 21:55, 22:20, 22:45, 23:10, 23:30
 •   2nd Class AC seats only 11:55, 12:20, 12:45, 13:10, 13:30, 22:51
 •   2nd Class Fan seats only 20:20, 20:40, 20:55, 21:35, 22:30, 22:55
 •   2nd Class Sleeper AC 00:05, 18:10, 18:30, 19:20, 19:30, 20:10, 20:25, 21:10
 •   1st Class Sleeper 00:05, 20:10, 21:10
 •   Class 3 Fan 07:00
 •   2nd Class Sleeper Fan 20:25
 •   2nd Class AC seats only 08:05, 08:19, 08:27, 19:30, 19:45, 19:55, 22:50, 23:05, 23:15
 •   2nd Class Sleeper AC 13:00, 13:15, 13:25, 13:55, 14:45, 15:00, 15:09, 15:10, 15:25, 15:34, 15:35, 15:50, 16:00, 16:30, 17:05, 17:20, 17:30, 17:35, 17:50, 18:00, 18:30, 18:45, 18:55, 19:15, 19:30, 19:45, 19:55
 •   2nd Class Fan seats only 07:30, 07:45, 07:50, 13:00, 13:15, 13:25, 13:55, 15:35, 15:50, 16:00, 16:30, 17:05, 17:20, 17:30, 17:35, 17:50, 17:51, 18:00, 18:06, 18:30, 18:45, 18:55, 19:30, 19:45, 19:50
 •   2nd Class Sleeper Fan 15:35, 15:50, 16:00, 16:30, 17:35, 17:50, 18:00, 18:30, 18:45, 18:55, 19:30
 •   Class 3 Fan 13:00, 13:15, 13:25, 13:55
 •   1st Class Sleeper 14:45, 15:00, 15:09, 15:10, 15:25, 15:35, 17:05, 17:20, 17:30, 19:30, 19:45, 19:55
 •   2nd Class Ladies Only 15:10, 15:25, 15:35
Van Chumphon - Bangkok ฿ 600 7h
 •   Regional 14pax 07:00
Flight Chumphon - Don Mueang Airport ฿ 1,378–1,999 1h 5m – 1h 20m
 •   Economy 08:05, 18:40, 19:15, 20:40
 •   Economy 06:30, 17:05, 17:15, 19:10

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *