Bangkok – Pattaya transferi

Na tablici u nastavku pronaći ćete većinu linija za ova 2 odredišta u oba smjera s odgovarajućim voznim redom i cijenom. Tablica vam može poslužiti kao okvirna informacija o cijeni i voznom redu, a klikom na more info imate mogućnost kupiti karte na vanjskoj stranici 12go.asia

Bangkok – Pattaya

Bus Bangkok - Pattaya ฿ 160–410 3h – 4h
 •   Express 08:30, 09:30, 10:30, 13:00, 13:30, 17:30, 18:30
 •   Executive 00:00
 •   Express 08:00, 09:00, 09:30, 13:00, 17:00, 17:30
Taxi Bangkok - Pattaya ฿ 1,600–11,000 1h 45m – 2h
 •   SUV 4pax
 •   Economy
 •   Comfort
 •   Minivan 4pax old
 •   Van 9pax
 •   VIP Van 8pax
 •   Premium Van old
 •   Comfort Plus 3pax
 •   SUV Comfort 4pax
 •   Toyota Alphard
 •   Mercedes E Class
 •   Mercedes S Class
 •   VIP Van 9pax
 •   Comfort
 •   Economy
 •   SUV 4pax
 •   VIP Van 9pax
 •   VIP Van 8pax
 •   Premium Van old
 •   Van 9pax
 •   Mercedes E Class
 •   Mercedes S Class
Van Bangkok - Pattaya ฿ 200–410 2h – 3h
 •   Van VIP 9pax 09:30
 •   Regional 14pax 06:00, 09:00, 10:30, 12:00, 13:30, 15:20, 16:00, 18:00
 •   Van 9pax 17:30
 •   Van VIP 9pax 13:30
 •   Regional 14pax 10:00, 16:00, 19:00
Bus Suvarnabhumi Airport - Pattaya ฿ 320 2h
 •   Express 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00
 •   Express 06:00, 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00
Taxi Suvarnabhumi Airport - Pattaya ฿ 1,400–11,000 1h 25m – 2h
 •   Economy
 •   Comfort
 •   Van 9pax
 •   SUV 4pax
 •   Toyota Alphard
 •   Premium
 •   VIP Van 9pax
 •   Minivan 4pax old
 •   VIP Van 8pax
 •   Premium Van old
 •   Mercedes E Class
 •   Mercedes S Class
 •   SUV Comfort 4pax
 •   Economy
 •   SUV 4pax
 •   VIP Van 9pax
 •   Comfort
 •   Van 9pax
 •   Premium
 •   VIP Van 8pax
 •   Mercedes E Class
 •   Mercedes S Class
 •   Premium old
 •   Comfort Plus 3pax
 •   MPV Comfort 4pax
 •   SUV Comfort 4pax
Taxi Don Mueang Airport - Pattaya ฿ 1,700–11,000 1h 50m – 2h 30m
 •   Comfort
 •   VIP Van 9pax
 •   VIP Van 8pax
 •   Premium Van old
 •   Mercedes E Class
 •   Mercedes S Class
 •   Toyota Alphard
 •   Comfort Plus 3pax
 •   MPV Comfort 4pax
 •   SUV Comfort 4pax
 •   Minivan 4pax old
 •   Economy
 •   SUV 4pax
 •   Van 9pax
 •   Minivan 4pax old
 •   SUV 4pax
 •   Mercedes E Class
 •   Mercedes S Class
 •   Toyota Alphard
 •   Comfort Plus 3pax
 •   MPV Comfort 4pax
 •   SUV Comfort 4pax
 •   Economy
 •   VIP Van 9pax
 •   Comfort
 •   Van 9pax
 •   VIP Van 8pax
 •   Premium Van old

Pattaya – Bangkok

Bus Pattaya - Bangkok ฿ 160–410 3h
 •   Express 08:00, 09:00, 09:30, 13:00, 17:00, 17:30
 •   Express 08:30, 09:30, 13:00, 13:30, 17:30, 18:30
Taxi Pattaya - Bangkok ฿ 1,600–11,000 1h 40m – 2h
 •   Comfort
 •   Economy
 •   SUV 4pax
 •   VIP Van 9pax
 •   VIP Van 8pax
 •   Premium Van old
 •   Van 9pax
 •   Mercedes E Class
 •   Mercedes S Class
 •   SUV 4pax
 •   Economy
 •   Comfort
 •   Minivan 4pax old
 •   Van 9pax
 •   VIP Van 8pax
 •   Premium Van old
 •   Comfort Plus 3pax
 •   MPV Comfort 4pax
 •   SUV Comfort 4pax
 •   Toyota Alphard
 •   Mercedes E Class
 •   Mercedes S Class
 •   VIP Van 9pax
Van Pattaya - Bangkok ฿ 210–350 2h – 3h
 •   Van VIP 9pax 13:30
 •   Regional 14pax 10:00, 16:00, 19:00
 •   Van VIP 9pax 09:30
 •   Regional 14pax 06:00, 09:00, 10:30, 12:00, 13:30, 16:00, 18:00
Bus Pattaya - Suvarnabhumi Airport ฿ 320 2h
 •   Express 06:00, 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00
 •   Express 08:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 17:00, 18:00
Taxi Pattaya - Suvarnabhumi Airport ฿ 1,400–11,000 1h 25m – 2h
 •   Economy
 •   SUV 4pax
 •   VIP Van 9pax
 •   Comfort
 •   Van 9pax
 •   Premium
 •   VIP Van 8pax
 •   Mercedes E Class
 •   Mercedes S Class
 •   Premium old
 •   Comfort Plus 3pax
 •   MPV Comfort 4pax
 •   SUV Comfort 4pax
 •   Economy
 •   Comfort
 •   Van 9pax
 •   SUV 4pax
 •   Toyota Alphard
 •   Premium
 •   VIP Van 9pax
 •   Minivan 4pax old
 •   VIP Van 8pax
 •   Premium Van old
 •   Mercedes E Class
 •   Mercedes S Class
 •   SUV Comfort 4pax
Taxi Pattaya - Don Mueang Airport ฿ 1,700–11,000 1h 50m – 2h 30m
 •   Minivan 4pax old
 •   SUV 4pax
 •   Mercedes E Class
 •   Mercedes S Class
 •   Toyota Alphard
 •   Comfort Plus 3pax
 •   MPV Comfort 4pax
 •   SUV Comfort 4pax
 •   Economy
 •   VIP Van 9pax
 •   Comfort
 •   Van 9pax
 •   VIP Van 8pax
 •   Premium Van old
 •   Comfort
 •   VIP Van 9pax
 •   VIP Van 8pax
 •   Premium Van old
 •   Mercedes E Class
 •   Mercedes S Class
 •   Toyota Alphard
 •   Comfort Plus 3pax
 •   MPV Comfort 4pax
 •   SUV Comfort 4pax
 •   Minivan 4pax old
 •   Economy
 •   SUV 4pax
 •   Van 9pax

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *